Misja i Wizja

Wizja

Chcemy stworzyć naszym wychowankom warunki harmonijnego rozwoju, zaspokajać ich indywidualne potrzeby jak również rozwijać ich wrażliwość muzyczną.
Pragniemy, aby nasi wychowankowie poprzez różne sposoby oddziaływania i poznawania muzyki byli bardziej wrażliwi oraz stawali się aktywnymi uczestnikami kultury muzycznej naszego kraju.

Misja

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość rozwijania twórczej postawy wobec siebie i świata
 • rozwija umiejętność refleksyjnego słuchania
 • kształtuje zainteresowania i zamiłowania muzyczne
 • ma możliwość gromadzenia różnych doświadczeń muzycznych
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 • czuje się wrażliwe i potrzebne

Naszym wychowankom oferujemy:

  • miłą, serdeczną, przyjazną atmosferę
  • bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
  • rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych, teatralnych i plastycznych
  • możliwość poznania historii i tradycji naszego miasta
  • stałą troskę o bezpieczeństwo dzieci
  • nowoczesne metody pracy z dziećmi
  • szeroką gamę zajęć dodatkowych
  • wyjazdy na „Zieloną Szkołę”
  • wycieczki edukacyjno – rekreacyjne
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę
  • czynne uczestnictwo dzieci w życiu kulturalnym Krakowa
  • współpracę ze specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii, wad postawy
  • smaczne, pożywne „domowe” posiłki (respektujemy diety i propozycje rodziców)
  • Rodzicom: wpływ na organizację pracy przedszkola.