Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 6.00 -8.40

schodzenie się dzieci
zabawy swobodne według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych;ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem,zabawy integracyjne

8.4o – 9.10

śniadanie
czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9.10 – 11.30

zajęcia edukacyjno-wychowawcze
zabawy dydaktyczne; ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe

11.30 – 12.15

obiad
czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.15 – 14.00

grupa I -odpoczynek poobiedni
grupa II, III i IV- relaksacja,cykliczne czytanie książek, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne;zajęcia dodatkowe; zabawy w ogródku przedszkolnym

14.oo – 14.30

podwieczorek

czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30 – 17.00

zabawy integrujące, rozwijające kreatywność dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym, zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych; prace porządkowe, imprezy okolicznościowe.