Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe finansowane przez Gminę Miejską Kraków:

religia
– prowadzona jest w grupach dzieci najstarszych – jednak za zgodą rodziców mogą uczestniczyć także młodsze dzieci.

Zajęcia dodatkowe w całości finansowane przez Gminę Kraków to w bieżącym roku szkolnym:
rytmika – dwa razy w tygodniu, prowadzona jest w każdej grupie wiekowej przez rytmiczkę mającą bardzo dobre przygotowanie zawodowe oraz wiele ciekawych pomysłów, stosującą aktywne formy wychowania muzycznego. Dzięki temu nasi wychowankowie posiadają wiele podstawowych umiejętności muzycznych, odnoszą sukcesy w wielu konkursach.

język angielski – dwa razy w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych, czas trwania zajęć dostosowany do możliwości dzieci. W grupach najmłodszych po 15 minut. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące dzieci, przybierają formy zabawowe umożliwiające dzieciom szybsze zapamiętywanie nauczanych treści.

taniec towarzyski – zajęcia odbywają się raz w tygodniu w trzech grupach wiekowych. Prowadzone są przez instruktorkę Szkoły Tańca PASJA. Fachowość, kreatywność osoby prowadzącej pozwala dzieciom już od kilku lat odnosić sukcesy podczas przeglądów dorobku artystycznego przedszkoli krakowskich.

gimnastyka korekcyjna – zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z dziećmi z 2 najstarszych grup.

W przedszkolu działa kółko plastyczne „Pędzelek” oraz „Klub Młodego Badacza”, kółko kulinarne, zajęcia stymulujące i tańce integracyjne prowadzone przez nauczycielki naszego przedszkola.

Dodatkowo w przedszkolu prowadzone są zajęcia rozwijające wrażliwość muzyczną dzieci, pozwalające na poznanie wielu utworów muzyki poważnej oraz instrumentów muzycznych w ramach projektu „Muzyczne laboratorium” – zajęcia organizowane są nieodpłatnie raz w miesiącu we wszystkich grupach wiekowych.